Grup SANTA RITA 1979

Grup SANTA RITA 1979
Disponibilitat de places a les nostres residències

Santa Rita Habitació individual.
Habitació compartida senyora.
Habitació compartida senyor.
Santa Rita No hi ha cap habitació disponible.
Santa Rita Habitació compartida senyora.
Habitació compartida senyor.
Santa Rita Places publiques de centre de dia.
Santa Rita Places publiques de centre de dia.
Santa Rita Habitació compartida senyora.
Habitació compartida senyor.
Grup Sta. Rita | Telèfon 902 151 051 | www.sta-rita.com | sta-rita@telefonica.net