Grup SANTA RITA 1979

Grup SANTA RITA 1979

Prestacions
sanitàries

 • Metge
 • Psicòleg
 • Infermera
 • Fisioterapeuta
 • Podòleg
 • Terapeuta ocupacional
 • Ajudes tècniques a la mobilització
 • Llits articulats amb baranes en la seva totalitat
 • Oxigen-buit
 • Unitat d'estimulació cognitiva

Prestacions
complementàries

 • Perruqueria
 • Transport propi adaptat gratuït
 • Servei d'acompanyament a hospitals, ambulatoris, etc.
 • Cuina pròpia
 • Dietes especials segons patologies
 • Servei de menú per a visites familiars
 • Servei religiós
 • Servei de caixa forta

Prestacions
socials

 • Treballadora social
 • Animadora sociocultural
Grup Sta. Rita | Telèfon gratuït 900 264 268 | www.sta-rita.com | administracion@sta-rita.com